STYRET 2018

Leder
Thor Kamfjord
970 50 534  
thor@brevikvel.com
          
Nestleder            
Trond Gundersen                        
970 54 285            
trond@brevikvel.com

Kasserer            
John S. McShane
john@brevikvel.com                        

Sekretær            
Hanna Kvalheim Hekkelstrand                                      
936 75 539                 
hanna@brevikvel.com

Sylterøen           
Liv Winther Christensen
liv@brevikvel.com            
Vara Vigdis Otterholm                                   

Sentrum 
Amalie Ree
amalie@brevikvel.com                       
Vara Erik Haug                        

Setre
Marianne Pytte Merklin 
marianne@brevikvel.com        
Vara Vegard Gunleiksrud                      

Åsen 
Paal Bärwald
paal@brevikvel.com                  
Vara Gry Johansen                                

Trosvik/Blekebakken
Ole Løkke
ole@brevikvel.com                                  
Vara Jon Gunnar Evensen                       

Ørvik/Rønningen            
Oscar Berglund
oscar@brevikvel.com    
Vara Heid Bull-Varn