26.08.2014

Informasjonsmøte om planprogram for områderegulering m/konsekvensutredning Norcem Brevik

Vi vil med dette informere om at det offentlige informasjonsmøtet om planprogram for områderegulering m/konsekvensutredning Norcem holdes torsdag 4. september kl. 18-20 i auditorium B113 ved hovedinngang til Høgskolen i Telemark i Porsgrunn, Kjølnes.