02.12.2014

Bli medlem av Brevik Vel du også!


Brevik Vel jobber hele tiden får å ivareta det store fellesskapets interesser, styrke sin kapasitet til å bidra i lokalsamfunnet, samt møte de utfordringer som måtte komme i fremtiden på best mulig måte. Bli med i fellesskapet du også! Brevik Vel ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen.

Å bli nytt medlem gjøres enkelt ved å betale kr 150,- inn på konto 2670.082.5611, samt skrive navn og adresse på betalingen.

 ( Det betales pr husstand, ikke pr person.  Vi registrerer ved betaling husstanden automatisk i medlemsregisteret)