23.06.2015

St. Hansfeiring på Sylterøen

Vi gleder oss til St. Hansfeiring i kveld!

Grillene er varme klokken 18.00
Musikk og båltenning fra ca. klokken 19.00


10.06.2015

Referat fra styremøte 02.06.15


1.     Til dagsorden/Referatsaker
Referat fra styremøtet 05.05.15 – ok.
17. mai. Ole Løkke gikk med Brevik Vels fane først i Borgertogdelen av 17-maitoget. Mange borgere sluttet seg til etter fanen, og initiativet ble satt pris på. Bør bli fast ordning i 17. maitoget framover.
Søknad om økonomisk støtte til lekeplassen på Øya. Vi har søkt om kr. 20 000,-
Økonomi. Purring på ikke betalt medlemskontingent blir sendt ut i august.

2.     Rent i Brevik
Rent i Brevik samlet i år 57 personer, deriblant mange barn. Det var god stemning og bra innsats. Det var vellykket at Sjøloftet spanderte pizza etter dugnaden.
Thorfinn Kittilsen var invitert til å informere om den jobben han har gjort i mange år med å plukke søppel i Brevik, og hvilke tanker han har om Rent i Brevik framover. Følgende kom fram:
Kommunens tar stadig mindre ansvar for renhold, rydding, kantklipping osv. Det er dermed økt behov for frivillig innsats fra lokalbefolkningen.
Kommunen tømmer de offentlige søppelkassene en gang i uka. De må oppfordres til ekstra tømming og flere søppelkasser i forbindelse med store arrangement som bacalao, Thailandsk dag og garasjesalget. Kontaktpersoner i kommunen: Thomas Nøklegård og Åge Haugen.
Brevik Vel har avfallstralle med utstyr, sponset av industrien. Oppbevares på Brannvakta.
Rent i Brevik bør være mer enn en ryddedag i året. Bør organiseres som et helårsprosjekt, helst med faste personer eller en gruppe personer.
Målet bør være at Brevik skal bli Telemarks reneste by.
Middel for å nå målet: Dugnadsinnsats – penger – organisering.
Følgende tanker og ideer kom fram i diskusjonen:
Brevik Vel ønsker til høsten å jobbe videre med å organiser en «Rent i Brevik» gruppe. Nestleder Rebekka er kontaktperson. Det bør rekrutteres folk utenfra styret til gruppa.
Hvis kommunen ikke kan gjennomføre hyppigere søppeltømming om sommeren, kan Grep da betales for å tømme oftere?
Kan organisasjoner, f.eks. ungdomsfotballen eller Speider’n engasjeres for søppelplukking i sentrum f. eks. en gang i uka, mot økonomisk kompensasjon til laget.
Handelsstand og lokalt næringsliv må oppfordres til å holde ikke bare eget fortau, men området rundt egen virksomhet søppelfri. Understrekes på felles møter.
Lokalområder og befolkningen i enkeltgater må kunne oppfordres til felles dugnad for å rydde alt som gror ut i og langs gatene deres.
Vi ønsker å søke midler til Rent i Brevik fra lokalt næringsliv, handelsstanden, banker osv.

3.     Bydelsrepresentantene:
Setre:
Lekeplassen i Zoarbakken er en utfordring. Klipping må organiseres for sommeren
Åsen: Forbedret sykkelsti fra Norcem til Furulund. Utbedringen gjøres nå som en del av Bypakka. Det er bra at krabbefeltet opp bakken fjernes.
Sentrum: Gatene rundt ferjegården er en trafikkfelle pga. mye parkering. Det foreslås å ta bort enveiskjøringen på den innerste siden av huset, men det er usikkert hvor trafikkfarlig dette kan bli. Sekretæren lager et brev hvor kommunen oppfordres om å se på trafikk/skilting i området på nytt. Sekretæren og Trond samarbeider om brevet.
Trosvik/Blekebakken: Valg av bruløsning avventes. Alternativ Vest har heldigvis fått stor støtte.
Ørvik/Rønningen: Ingen til stede
Øya: Lekeplassen vedlikeholdes i sommer, reparasjonene tas tidlig høst hvis vi får støte. Ødelagt plastkasse/ leker på badestranda kastes. Det forventes av besøkende selv har med leker/utstyr.

4.     St. Hans-arrangementet på Banken
Leder/nestleder tar hovedansvaret. Leder avklarer bål/brannfare med brannvesenet.
Musikk er ordnet. Gjermund spiller. Folk må selv ha med bord og stoler, mat osv.
Bålet er stort nok, og bør ikke bli større pga. brannfare.   
Arrangementet er familie rettet. Grillene er varme kl. 18. Bålet tennes kl. 18.30.

5.     Gjennomgang av møtet med Norcem 7. Mai
Grei informasjon. Kunne vært mer fokus på problemområdene og det lokalbefolkningen i nærområdet klager på. De burde ha spurt om hva vi synes om Norcem som nabo, hva er vår opplevelse, hva irriterer og plager oss osv.
Vi leser nå daglig i avisene om at det skjer mye nytt på Norcem, bioalger m.m. Vi er så langt ikke blitt involvert eller informert direkte om dette.
Oppfølging av klageordningen. Det var på befaringen interesse fra alle parter om å forbedre, utvide og samordne klageordningen slik at denne både kan gjelder støy, støv og lukt. Vi ønsker også at velforeningen skal involveres i ordningen, ved at det er en klagelink på vår nettside, og at vi får oversikt over hva det klages på fra hvilke områder. JLeder tar kontakt med Norcem for å få en praktisk løsning snarest mulig.
Norcem eller Havnevesenet bør ha en støtteordning for å dekke skader ved nedfall på biler/båter osv. rundt kaia/Norcem, uansett hvem som er synderen for nedfallet. Det er svært uheldig at ansvaret i slike saker puffes fra instans til instans og at lokalbefolkningen sitter igjen med svarteper uten å få gehør eller erstatning.

6.     Møte om CO2 anlegget på Norcem 3. Juni
Det har vært ønskelig for Brevik Vel å få en orientering om CO2 prosjektene på Norcem, og Norcems tenkning og planer for CO2 håndtering framover. Da det møtet vi var invitert til 3. juni ikke var et slikt møte, ble det avlyst. Det ble igjen formidlet til Norcem at vi er interessert i et bredt møte om CO2 rensing og CO2 prosjekt.   

7.     Breviksprisen, ildsjelsprisen og hageprisen for 2015  (deles ut på årsmøtet i feb. 2016)
Leder minner om at vi bør ha disse prisene i bakhodet framover, så det ikke kommer som en overraskelse rett før neste årsmøte. Breviksprisen er tiltenkt en person, instans eller organisasjon som over tid har bidradd til å markedsføre Brevik på en positiv måte. Ildsjelsprisen er tiltenkt en person som siste året har vært en ildsjel for et eller annet i Brevik. Hageprisen er en pris til en hage som utmerker seg for innhold og utseende, og som er synlig for andre. Breviks befolkning kan komme med innspill.
NESTE MØTE: Tirsdag 18. august kl. 19-21.    
07.06.15  Turid Berg (sekretær)