HVA ER BYDELSREPRESENTANT?

Bydelsrepresentanten har som ansvar å ivareta bydelens, han/hun ansvarer for, sine interesser.
En bydelsrepresentant er din kontaktperson i din bydel.  Det er denne personen man kontakter ved saker og gjøremål for din bydel, samt innlegg og spørsmål.  Representanten har ansvaret for at dine henvendelser tas hånd om på en proffesjonell og mest mulig effektiv måte. De har bla direkte kontakt med kommune og andre instanser som har sitt virke innenfor Breviks bygrenser.
Bydelsrepresentantene er også innsatt i reguleringsplaner, byutvikling og andre intressante områder som kan hjelpe deg rent praktisk i din hverdag.
Du kan også ha henvendelser som gjelder andre bydeler enn den du selv bor i. Da gjelder det å kontakte den representanten som ansvarer for bydelen saken gjelder.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar