22.03.2012


Overskrider ikke satte støygrenser
Støyrapporten for 2011 for Breviksterminalen viser at virksomheten ved havneterminalen ikke har overskredet de støygrenser som er satt av Fylkesmannen.