29.02.2012

Brevik Priser for 2011

BREVIKSPRISEN FOR 2011 - Gikk til Tom Berge Hansen
Breviksprisen blir delt ut til personer som utmerker seg i.f.t. å vise engasjement og ivrer etter Breviks VE OG VEL.
Tom Berge Hansen tildeles Breviksprisen 2011 for sitt store engasjement for Brevik. Skjer det noe i Brevik så er Tom der, enten som deltager/aktør eller for å gi en hjelpende hånd. Tom har i mange år vært vekter i Brevik. En glimrende jobb som setter Brevik på kartet langt utenfor Brevik sine grenser.
Tom var også primus motor for Vandrer spelet i 2011, med Historielaget. Igjen en glimrende jobb av Tom som engasjerte utrolig mange mennesker.
Brevik Vel vil på denne måten TAKKE Tom for sitt store engasjement og sin positive holdning.


ILDSJELPRISEN FOR BREVIK 2011 - Gikk til Vibeke Emilie Gundersen
Prisen tildeles Vibeke for sitt arbeid som instruktør ved Brevik Barneteater.
Vibeke bruker utrolig mye av sin fritid på denne jobben. Hun stiller også opp i vinterferien slik at barn som er hjemme skal ha ett tilbud.
Vibeke jobber med barn i alderen 8 til 16 år. Spredningen i alder er ingen hindring for Vibeke, hun får barna til å samarbeide godt å hjelpe hverandre, slik at alt fungerer i hele gruppen.
Før premierer er det en intens jobbing, og etter at premieren er over er det Teaterlek som står på programmet. Det gjøres en flott jobb for barn og unge i Brevik.
Takk Vibeke for innstasen du gjør.


HAGEPRISEN FOR BREVIK 2011 - Gikk til Emmas Li 11.

Prisen for 2011 ble tildelt Emmas Li 11, representert ved Jens Kristian Jacobsen . Begrunnelsen for tildelingen er: Jacobsen holder over hele sesongen hagen plettfri. Det er en nytelse å se hvor fint han passer området rundt i sin egen hage. Det er en fin blanding av flotte blomster, trær og busker . En frodig grønn plen blir til enhver tid stelt og tatt vare på og blir prikkebn over I’en.

07.02.2012

Dugnader 2012

INVITASJON TIL FELLES INNSATS..!
Sammen er vi best på å forberede vår kjære by til sommer og trivsel.

Bli med på en eller fler dugnader i ditt nærmiljø
Brevik Vel stiller med kaffe, drikke og litt “attåt”, redskap, samt organiserer bortkjøring og annen transport. Dere stiller med arbeidslyst og godt humør..!

Meld din ankomst på post@brevikvel.com

Trykk på bildet for forstørrelse
INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Brevik Vel innkaller til årsmøte for sine medlemmer.
(Dere som ikke er medlem er også velkommen)

Dato: Tirsdag 28. februar 2012
Tid: Kl. 19.00
Sted: Brevik Båtforening sine lokaler

Saker til årsmøtet må være meldt til
sekretær innen 16. februar
Møtet vil bli ledet av leder i Brevik Vel, Stig Kolbjørnsen


.