24.12.2012

Brevik er har verdensrekord!!

Brevik satte verdensrekord i isbading

171 registrerte isbadere satte verdensrekord da de gikk i sjøen i Brevik lille julaften. Det var minus 4 grader på land og pluss 2 grader i vannet da isbaderne i alle aldre trosset kulda og løp ut i sjøen i Blekebakken i Brevik.


18.06.2012

Velkommen til feiring av St. Hans på Øya i Brevik

Ta en helkveld med familie og venner.
Gjermund Ulvang Hagen spiller

Grillene tennes 18.00
Bålet tennes 21.00

Kakesalg og Loddsalg10.05.2012

Brevik Vel fortsetter sin dugnadsrunde i Brevik


Rekkverket skal bli pent til 17. mai
Brevik Vel fortsetter sin dugnadsrunde i Brevik. Lørdag er det dugnad i sentrum, og da skal blant annet rekkverket på Bybrua over til Øya først pusses og så lakke

Les mer her:

http://www.pd.no/breviksposten/article6051340.ece


07.05.2012

Dugnad sentrum Brevik


Brevik Vel inviterer naboer og andre til felles innsats
og dugnad i Brevik sentrum


Målet er bla pusse og lakke rekkverket 
på broen over til øya

DAG: Lørdag 12.mai TID: kl 13.0001.05.2012

Dugnad badestrand Øya


Brevik Vel inviterer naboer og andre til felles innsats
og dugnad på, og rundt badestranda øya. 

Målet er å gjøre stranda og området rundt klar 
for en flott sommersesong..!

Dato: Lørdag 5 mai, Tid: Kl 13.00


23.04.2012

INVITASJON TIL DUGNAD HEKSA


Brevik Vel inviterer naboer og andre til felles innsats
 og dugnad i Heksa Brevik. 

Målet er å gjøre Heksa til et av flere attraktive
områder i Brevik som ser stelt og velholdt ut

Dato: Lørdag 28 april, Tid: Kl 13.00
20.04.2012

Brevik Vel inviterer naboer og andre til felles innsats
og dugnad på Olastranda Setre.

Målet er å gjøre Olastranda til et av flere attraktive fellesområder
i Brevik, som kan benyttes av alle

Dato: Lørdag 21 april, Tid: Kl 13.00


18.04.2012

Brevik Idrettslag kaster seg nå også inn i kampen!

En ny flerbrukshall er helt nødvendig for Brevik som lokalsamfunn,
En svært viktig sak for Breviks framtid!. Det handler om barn og unges oppvekstkår i Brevik i framtida.16.04.2012

Vil ha ny skole og flerbrukshall


En viktig sak for Brevik som by og samfunn!

Utvalg for barn, unge og kultur (BUK) skal onsdag 18. april behandle konseptutvalgets rapport om Nye Brevik oppvekstsenter.Brevik Båtforening er ikke bekymret!


Brevik Båtforening har en engasjert og åpen tilnærming. Flott! :-)

"Vi i Brevik Båtforening er ikke bekymret for at Porsgrunn Utvikling skal overta eierskapet av Banken på Øya"

04.04.2012


Dette skal det bli spennende å følge med på!

Næringsutvikling på Banken
Porsgrunn kommune kommer til å overlate eierskapet av området Banken på Øya i Brevik til Porsgrunn Utvikling.

22.03.2012


Overskrider ikke satte støygrenser
Støyrapporten for 2011 for Breviksterminalen viser at virksomheten ved havneterminalen ikke har overskredet de støygrenser som er satt av Fylkesmannen.


29.02.2012

Brevik Priser for 2011

BREVIKSPRISEN FOR 2011 - Gikk til Tom Berge Hansen
Breviksprisen blir delt ut til personer som utmerker seg i.f.t. å vise engasjement og ivrer etter Breviks VE OG VEL.
Tom Berge Hansen tildeles Breviksprisen 2011 for sitt store engasjement for Brevik. Skjer det noe i Brevik så er Tom der, enten som deltager/aktør eller for å gi en hjelpende hånd. Tom har i mange år vært vekter i Brevik. En glimrende jobb som setter Brevik på kartet langt utenfor Brevik sine grenser.
Tom var også primus motor for Vandrer spelet i 2011, med Historielaget. Igjen en glimrende jobb av Tom som engasjerte utrolig mange mennesker.
Brevik Vel vil på denne måten TAKKE Tom for sitt store engasjement og sin positive holdning.


ILDSJELPRISEN FOR BREVIK 2011 - Gikk til Vibeke Emilie Gundersen
Prisen tildeles Vibeke for sitt arbeid som instruktør ved Brevik Barneteater.
Vibeke bruker utrolig mye av sin fritid på denne jobben. Hun stiller også opp i vinterferien slik at barn som er hjemme skal ha ett tilbud.
Vibeke jobber med barn i alderen 8 til 16 år. Spredningen i alder er ingen hindring for Vibeke, hun får barna til å samarbeide godt å hjelpe hverandre, slik at alt fungerer i hele gruppen.
Før premierer er det en intens jobbing, og etter at premieren er over er det Teaterlek som står på programmet. Det gjøres en flott jobb for barn og unge i Brevik.
Takk Vibeke for innstasen du gjør.


HAGEPRISEN FOR BREVIK 2011 - Gikk til Emmas Li 11.

Prisen for 2011 ble tildelt Emmas Li 11, representert ved Jens Kristian Jacobsen . Begrunnelsen for tildelingen er: Jacobsen holder over hele sesongen hagen plettfri. Det er en nytelse å se hvor fint han passer området rundt i sin egen hage. Det er en fin blanding av flotte blomster, trær og busker . En frodig grønn plen blir til enhver tid stelt og tatt vare på og blir prikkebn over I’en.

07.02.2012

Dugnader 2012

INVITASJON TIL FELLES INNSATS..!
Sammen er vi best på å forberede vår kjære by til sommer og trivsel.

Bli med på en eller fler dugnader i ditt nærmiljø
Brevik Vel stiller med kaffe, drikke og litt “attåt”, redskap, samt organiserer bortkjøring og annen transport. Dere stiller med arbeidslyst og godt humør..!

Meld din ankomst på post@brevikvel.com

Trykk på bildet for forstørrelse
INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Brevik Vel innkaller til årsmøte for sine medlemmer.
(Dere som ikke er medlem er også velkommen)

Dato: Tirsdag 28. februar 2012
Tid: Kl. 19.00
Sted: Brevik Båtforening sine lokaler

Saker til årsmøtet må være meldt til
sekretær innen 16. februar
Møtet vil bli ledet av leder i Brevik Vel, Stig Kolbjørnsen


.