HVORFOR BREVIK VEL?

Brevik Vel (BV) startet i første del av 90-tallet som en “paraplyorganisasjon” for Brevik og Omegn som jobber for det store fellesskapets interesser i området. Brevik Vel virker for Breviks kulturelle, sosiale/fysiske miljø, og beboernes trivsel og trygghet. Styret består av 16 personer som leder, nestleder, sekretær, kasserer og 6 bydelsrepresentanter og 6 varamedlemmer.
Brevik Vel er ikke en «protestorganisasjon», men skal virke som det store fellesskapets ombudsmenn, samt være en kontakt og formidlingsorganisasjon for Breviks/Omegns innbyggere. Brevik Vel skal jobbe med åpent sinn, integritet og høy kvalitet. Velforeningen skal være den organisasjonen som skaffer kunnskap og reelle fakta, og deretter leter etter gode løsninger, bla med hjelp av kreative og gode innspill fra Brevik og Omegns innbyggere.
Brevik Vel skal passe på at industri, kommune og andre instanser holder lokalbefolkningen oppdatert om sin virksomhet på en sikker og fornuftig måte.
BV vet at man får størst gjennomslagskraft ved å skape gode samarbeidsmiljøer, noe som igjen medfører at vi får være tett på beslutningstakerne. Brevik Vel foretrekkes nettopp derfor også som en høringsinstans av det offentlige, industrien og i ulike beslutningsprosesser.
Velforeningen skal også jobbe nært med andre lag og foreninger i Brevik og Omegn, samt jobbe tett opp mot kommune, fylke, utvalg, samt politikere med regulering, by og utviklingsplaner. Det er også viktig med en tett kommunikasjon med industrien i området og BV sitter derfor i de ulike kontaktutvalgene hvor vi jobber for en stadig forbedring av de utfordringer Brevik som by har ved å ligge tett på industriområder.

I tillegg til alt som er nevnt over har Brevik Vel også  et stort aktivitetsprogram som består bla av stell og vedlikehold av offentlige områder med bla flere planlagte dugnader rundt omkring i Brevik By (Strender, lekeplasser og ulike grøntområder). Velet har også daglig oppfølging av miljø, veier og fellesområder i hver bydel, samt offentlige arrangementer som St.Hans og julegrantenning 1.advent.
Brevik Vel har over tid sett en endring i samfunnet generelt ved at mer og mer av ansvar legges over til nettopp organisasjoner som oss. For å kunne ivareta denne jobben på en tilfredsstillende måte også fremover, er vi veldig avhengig av de de stemmer og ressurser våre medlemmer gir oss. Jo flere vi er, jo mer slagkraftige og betydningsfulle er vi i jobben med å sette Brevik og Omegn på dagsorden!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar