BLI MEDLEM!

Medlemskap i Brevik Vel koster kr 200,- per husstand.

Kontingenten kan betales inn på konto 2670.08.25611 eller med Vipps til #102834 (Brevik Velforening).

Husk og skrive navn og adresse i anmerkningfeltet ved betaling. Vi vil da automatisk registrere deg som medlem i våre medlemsregistre.

Velkommen som ny medlem!