24.09.2011

Allmøte 13. september 2011

Gunnar Berg fortalte litt historie om Brevik før han presenterte reguleringsplanen
Foto: Vivi Sævik

01.09.2011

INVITASJON TIL ALLMØTE

Brevik Vel inviterer til møte for presentasjon av

Forslag til reguleringsplan for Brevik med indre
havn og deler av Øya


Presentasjonen vil bli foretatt av saksbehandler Gunnar Berg, Porsgrunn kommune.
Etter presentasjonen blir det tid for innlegg og spørsmål.
Alle som ønsker er hjertelig velkommen!

Styret
Brevik Vel