23.04.2012

INVITASJON TIL DUGNAD HEKSA


Brevik Vel inviterer naboer og andre til felles innsats
 og dugnad i Heksa Brevik. 

Målet er å gjøre Heksa til et av flere attraktive
områder i Brevik som ser stelt og velholdt ut

Dato: Lørdag 28 april, Tid: Kl 13.00
20.04.2012

Brevik Vel inviterer naboer og andre til felles innsats
og dugnad på Olastranda Setre.

Målet er å gjøre Olastranda til et av flere attraktive fellesområder
i Brevik, som kan benyttes av alle

Dato: Lørdag 21 april, Tid: Kl 13.00


18.04.2012

Brevik Idrettslag kaster seg nå også inn i kampen!

En ny flerbrukshall er helt nødvendig for Brevik som lokalsamfunn,
En svært viktig sak for Breviks framtid!. Det handler om barn og unges oppvekstkår i Brevik i framtida.16.04.2012

Vil ha ny skole og flerbrukshall


En viktig sak for Brevik som by og samfunn!

Utvalg for barn, unge og kultur (BUK) skal onsdag 18. april behandle konseptutvalgets rapport om Nye Brevik oppvekstsenter.Brevik Båtforening er ikke bekymret!


Brevik Båtforening har en engasjert og åpen tilnærming. Flott! :-)

"Vi i Brevik Båtforening er ikke bekymret for at Porsgrunn Utvikling skal overta eierskapet av Banken på Øya"

04.04.2012


Dette skal det bli spennende å følge med på!

Næringsutvikling på Banken
Porsgrunn kommune kommer til å overlate eierskapet av området Banken på Øya i Brevik til Porsgrunn Utvikling.