25.01.2018

Høringsinnspill til planprogram for et mulig deponi i Brevik

Brevik Vel har sendt høringsinnspill til Klima og miljødepartementet. 24. jan.


Alle kan gi innspill på planprogrammet frem til 31. januar.
Vi oppfordrer derfor flest mulig til å sende inn et høringsinnspill til departementet.

Bruk gjerne Brevik Vel sitt høringsinnspill og merknader som grunnlag til eget innspill.

Plukk ut det du selv mener er viktigst. Klippe & lime er lov, eller bruk dine egne ord. Er du ikke enig med Brevik Vel, så skriver du ditt innspill likevel.

Har du andre innspill og merknader ta de med!

Send ditt høringsinnspill og merknader til postmottak@kld.dep.no innen 31.januar.


Innkalling til Årsmøte