16.11.2014

Angående ekstra støy Tangenkaia NorcemHelgen 8. og 9. november ble det registrert ekstra mye støy fra Tangenkaia på Norcem. Bråk og støy fra Norcem generelt, og støy fra båter, lossing mm er en problemstilling som Brevik Vel og flere andre foreninger og lag i nærheten, samt industrien selv jobber kontinuerlig med. Flere medlemmer av Brevik Vel har kontaktet Velforeningen, samt Norcem direkte om dette, og det er veldig bra at disse tilbakemeldingene kommer. Det gir en ekstra mulighet til å granske «ferske» årsaker.

Angående akkurat denne helgen er svaret fra Norcem som følger: 
Til innmelder
Ekstra støy akkurat denne helgen skyldes forsinkelser og problemer med lossing av en steinbåt som skulle kommet før helga. Båten var forsinket pga uvær på Vestlandet og kom først natt til fredag. Den skulle etter planen losses på Norcem-kaia, slik den har gjort før, med en beregnet lossetid på ca. 15 timer. Båten fikk imidlertid tekniske/elektriske problemer, så lossingen kom ikke i gang før fredag formiddag og da med svært redusert kapasitet før det etter noen timer igjen stoppet helt opp. Det ble lengre stopp i lossingen for å utbedre feilen og båten måtte flyttes til midtre kai (Sekkekaia) for å gi plass til andre båter. Til slutt måtte båten flytte ut til Tangenkaia, der lossingen foregikk fra lørdag formiddag til søndag kveld, fortsatt med redusert hastighet og flere stopp for reparasjoner. Så en rekke uheldige forhold har dessverre gitt uønskede konsekvenser både for oss og våre omgivelser. Dette er veldig beklagelig og er ikke slik vi ønsker det.
For å informere litt nærmere helgens aktivitet: 
Steinbåten i helga (MV Splittnes) er en ny type selvlossende båt som vi tester ut for å erstatte de mindre steinbåtene vi har hatt til nå med gravemaskiner om bord, og som står for all lossingen.
Disse små båtene som man i dag bruker har en del utfordringer med støy fra luker og dieselmotor i gravemaskin, samt liten laste- og losse-kapasitet. 
Denne nye båten Splittnes som det nå snakkes om har et beltegående selvlosser-system, som har mindre støy fra selve losse-utstyret, men der steinfallet fra lossebom til bakken gir støy. Vi jobber derfor med planer for å få lavest mulig fall og for at lossingen kan utføres i mest mulig lukket system. Dette har vi en dialog med Brevik Vel på, og fredag morgen var det to fra Velforeningen som skulle på befaring for å se losse-prosessen. Dette gikk da dessverre ikke helt som planlagt.  Vi skal informere nærmere om båttrafikken og planene i møte med Grenland havns kontaktutvalg 1. desember.

Mvh,
Jorunn Gundersen
KHMS-sjef
Norcem AS Brevik

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar