09.04.2015

Brannvernplan for Brevik

31.03.2015

Høringsuttalelse fra Brevik Vel:

Det vises til forslag til revidert Brannvernplan for Brevik, og informasjonsmøte om saken.
Brevik Vel har behandlet forslaget til revidert plan, og gått igjennom de vedlagte kartskisser med hvilke hus som foreslås sikret med sprinkelanlegg/brannsikringstiltak.

Brevik Vel har følgende kommentarer til planen:

Brevik Vel setter pris på at kommunen  prioriterer brannsikkerheten i Brevik, og at det er fokus på å sikre og bevare Breviks unike trehusbebyggelse.

Brevik Vel støtter brannvernplanen og de konkrete forslag som ligger i denne.

Brevik Vel er enige i at det er trehusbebyggelsen i Sentrum som er mest utsatt for brann, og at sentrum derfor må prioriteres framfor Øya.

Brevik Vel støtter de framlagte forslag om hvilke bygg/boliger i sentrum som har mest behov for brannsikringstiltak.

Hvis kommunen ønsker vår tilstedeværelse og assistanse når aktuelle huseiere skal informeres om tiltak og finansieringsmuligheter, deltar vi gjerne.  

Brevik Vel har merket seg at Brannvernplanen sier lite om Brannstasjonen i Brevik. Det presiseres derfor at vår forutsetning for å støtte planen er at Brannstasjonen i Brevik opprettholdes på minimum dagens nivå. Det å ha et tilstedeværende brannvesen i lokalmiljøet er etter vår mening det viktigste enkelttiltaket for å forhindre en storbrann i den gamle trehusbebyggelsen. Brannfolk på stedet er også nødvendig for raskt å kunne iverksette en del av den utvendige sprinklingen.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar