07.02.2012

Dugnader 2012

INVITASJON TIL FELLES INNSATS..!
Sammen er vi best på å forberede vår kjære by til sommer og trivsel.

Bli med på en eller fler dugnader i ditt nærmiljø
Brevik Vel stiller med kaffe, drikke og litt “attåt”, redskap, samt organiserer bortkjøring og annen transport. Dere stiller med arbeidslyst og godt humør..!

Meld din ankomst på post@brevikvel.com

Trykk på bildet for forstørrelse
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar