24.09.2011

Allmøte 13. september 2011

Gunnar Berg fortalte litt historie om Brevik før han presenterte reguleringsplanen
Foto: Vivi Sævik